LOM PRAHA s.p. ,odštěpný závod VTUL a PVO

 

Vojenský technický ústav letectva a protivzdušné obrany je jako odštěpný závod součástí podniku LOM PRAHA s.p. Hlavní činností ústavu je integrace komunikačních a informačních systémů do rozhodovacích procesů v oblastech podpory velení pozemních a vzdušných sil, podpory rozhodovacích procesů v oblastech bezpečnostního krizového řízení a mnoha dalších.

VTÚLaPVO je gestorem obraného výzkumu, vývoje a implementace vojenské techniky v oblastech své technické působnosti a dále se podílí i na zkušebnictví a logistickém zabezpečení různých integračních systémů napříč segmentem v České republice. Ústav je navíc dodavatelem unikátních bojových informačních systémů v oblasti resortu Ministerstva obrany České republiky.

VTÚLaPVO spolupracuje s řadou významných zahraničních agentur a institucí, jako je EDA (European Defence Agency), ESA (European Space Agency) a obdobně zaměřenými pracovišti v zahraničí, např. ESG – Germany, IFMT – Hungary, ITWL – Poland a dalšími.

Významnou součástí odštěpného závodu VTÚLaPVO je Distribuční informační středisko Výzkumné organizace NATO v České republice NATO/RTO), které zabezpečuje práci českých zástupců v 6 odborných panelech a distribuci všech odborných dokumentů pro  Českou republiku. Odborníci VTÚLaPVO reprezentují v několika panelech zájmy ČR a AČR a jsou odbornou zárukou interoperability nových systémů realizovaných v AČR a jejich integrace do NATO. 

 

www.vtul.cz

Popis firmy byl stažen z firemních stránek.